GPS SLEDOVANIE MAJETKU


MONITORUJTE SVOJ CENNÝ HNUTEĽNÝ MAJETOK

GPS Lokalizácia Zabezpečenie hnuteľného majetku

Monitorujte svoj majetok 24/7

Spoločnosti, ktoré prepravujú veľké a hodnotné zásielky, sa snažia získať čo najlepší prehľad o ich pohybe. Tieto zásielky sa často pohybujú bez akéhokoľvek dozoru. GPSLive ponúka sledovacie zariadenia s vlastným zdrojom napájania, ktoré v prípade potreby umožnia našim zákazníkom lokalizovať ich cenný tovar. GPS lokalizátor AT50 je optimálnym nástrojom na sledovanie hnuteľného majetku s výdržou batérie až 5 rokov.

Lokalizujte čokoľvek

V dnešnej dobe sa každý deň prepravujú milióny kontajnerov z jedného miesta na druhé. Krádež nákladu je vážny problém, s ktorým sa logistické spoločnosti stretávajú každý deň. Krádeži nákladu je však možné zabrániť. Kontajnery je možné ochrániť alebo prinavrátiť pomocou sledovacích zariadení GPS. Ponúkame malým a veľkým podnikom prostriedok na sledovanie polohy ich nákladu v reálnom čase.
GPS lokátor Monitoring Moja poloha

Lokalizujte a ochráňte svoj cenný majetok

Schopnosť zobraziť polohu nákladu a hnuteľného majetku dáva logistickým spoločnostiam úplnú kontrolu a pocit bezpečia. Krádež nákladu stojí podniky milióny eur, čo je dostatočným dôvodom na prijatie preventívnych opatrení spojených so začatím monitorovania majetku využitím GPS lokalizácie.

Globálne pokrytie

Voliteľná globálna lokalizácia a pokrytie bez akýchkoľvek ďalších nákladov.
Alarm Icon

Upozornenia a notifikácie

Nastavte upozornenia a notifikácie akonáhle je vozidlo v pohybe.
Asset Page Dropbox

Pripravené riešenia

Pripravené k okamžitému používaniu vrátane hardvéru, softvéru a mobilnej aplikácie.
AT50 GPS Lokátor Monitoring Polohy majetku a vozidiel

GPS Lokalizácia hnuteľného majetku

GPS lokalizátor AT50 je vyrobený s ohľadom na odolnosť voči extrémnym podmienkam pri transporte tovaru. Môže byť pripevnený k akémukoľvek kovovému povrchu a v momente zapnutia začne hlásiť svoju polohu 1 – 8krát denne v závislosti od nastavení. Ideálne riešenie pre sledovanie nákladu v lodných kontajneroch alebo pre kamiónovú nákladnú dopravu.

AT50 Prenosný GPS lokátor

Sledovacie zariadenie v kombinácii so silnými magnetmi je možné jednoducho pripevniť na akýkoľvek kovový povrch. Nevyžaduje sa inštalácia a ani zdroj napájania. Pomocou režimu úspory energie je možné nastaviť jeho hlásenie iba niekoľkokrát za deň alebo v núdzovom režime, ak neoprávnene opustí vymedzenú zónu, je možné nastaviť lokalizátor tak, aby zasielal 1 lokalizačný bod každých 10 minút.
has been added to the cart. Nákupný košík