Monitorovanie vozidiel – Aké sú náklady?

Globálny polohovací systém – alebo v skratke ako ho poznáme GPS – sa stal súčasťou nášho každodenného života. Máme ho k dispozícii od 90-tych rokov ale vývoj napreduje aj v súčasnosti so zaujímavými vlastnosťami, komplexne zlepšujúcimi podnikanie. Či už ide o obľúbené aplikácie do smartfónov alebo autonómne vozidlá, nespočetné množstvo rôznych podnikateľských odvetví dokáže profitovať z tejto prevratnej technológie.

Jedna z najdôležitejších inovácií, ktorú vytvorenie GPS umožnilo, je presné monitorovanie v reálnom čase. S nárastom krádeží vozidiel v celej EÚ sa vozidlo stáva terčom takmer každú minútu a tým sa monitorovacie zariadenia do vozidieljavia ako efektívny bezpečnostný systém aj pre osobné aj pre firemné vozidlá. Podobne ako je to pri monitorovaní v reálnom čase, spomenuté zariadenia ponúkajú prominentné vlastnosti a prvky, ako je napríklad geoochranná zóna, imobilizácia na diaľku a upozornenie majiteľov na neautorizované pohyby a pokusy o krádež. Monitorovanie vozidiel ponúka viac, ako iba ochranu pred krádežou – získate aj prístup k cenným informáciám čo sa týka stavu vášho vozidla a aj o predchádzajúcich trasách.

Trasa Auta

Niektoré vstupné a následné investície pri spomenutej technológii nie sú vždy úplne jasné. Článok poskytuje podrobnosti pre záujemcov o investovanie do bezpečnosti a ochrany vozidiel pre súkromné alebo firemné potreby, aké sú náklady na inštalovanie a údržbu monitorovacieho systému.

Krádež Auta

Oplatí sa inštalácia monitorovacieho zariadenia?

Eurostat ponúka štatistiku, ktorá jasne stanovuje počet 697 000 vozidiel, ktoré boli odcudzené v priemere v období medzi rokmi 2015 a 2017 každý rok. Okrem toho, viac než 50% z uvedených ukradnutých vozidiel sa už nikdy viac nenašli, a z toho vyplýva, že inštalovanie ukrytého monitorovacieho zariadenia môže byť jediný spôsob, ako sa dostať v prípade krádeže k svojmu vozidlu. Monitorovacie zariadenia sú jediným bezpečnostným systémom dostupným na trhu, ktoré zaručujú svojmu majiteľovi, že sa mu ukradnuté vozidlo dostane naspäť. S ostatnými užitočnými prvkami, ako napr.diaľkový imobilizér, je možné monitorovacím zariadením niekoľkými spôsobmi unikajúceho zlodeja zastaviť.

Spoločnosti s flotilou vozidiel majú oveľa viac na zváženie pri inštalácii svojej infraštruktúry s GPS monitorovacím systémom. Zatiaľ čo jednotlivcom postačí monitorovací systém a mesačné predplatné, väčšie spoločnosti môžu mať komplexnejšie požiadavky na monitorovanie ich flotily v teréne. GPS monitorovacie zariadenia je možné prispôsobiť jednotlivým požiadavkám  na mieru pre vozidlá flotily a uvedené pripôsobenie môže ovplyvniť cenu monitorovacích zariadení. Manažéri flotily si musia stanoviť špecifikácie na GPS monitorovacie zariadenia, ktoré si chcú dať nainštalovať do svojich vozidiel, medzi ktoré patria napr.chybové hlásenia motora, hlásenia o stave paliva, identifikácia vodiča, správanie sa vodiča a mnohé ďalšie. Niektoré vlastnosti je možné sprístupniť iba prostredníctvom senzorov alebo vylepšenia softvéru, čo je potrebné zadefinovať vopred a tak môžu technici vylepšiť minotorovaciu jednotku spolu so softvérom. Prirodzene systém manažmentu flotily je o niečo nákladnejší v porovnaní s monitorovacím systémom vhodným pre osobné použitie, avšak monitorovací systém flotily značne zvyšuje produktivitu spoločnosti a znižuje jej prevádzkové náklady. Z dlhodobého hľadiska si monitorovací systém flotily zarába na seba a napomáha spoločnosti aj k zvyšovaniu zisku.

Zohľadňujúc vysokú mieru krádeží vozidiel a nízku pravdepodobnosť ich nájdenia bez monitorovacieho zariadenia, spomínané zariadenie sa stáva vhodnou insvestíciou. V porovnaní s investíciami, ktoré máte po krádeži vozidla, napríklad poistenie vozidla, ktoré musí byť na mieru urobené pre luxusné vozidlo, nehovoriac o nákladoch na taxík, resp.náhradné vozidlo, pokiaľ si zaobstaráte nové auto. Prerátajte si k tomu stres z danej situácie a vychádza vám, že cena vozidla prevyšuje náklady na monitorovací systém.

Skutočné Náklady Monitorovania Vozidiel

Môžem si dovoliť monitorovací systém?

Cena monitorovacieho GPS zariadenia sa môže meniť v závislosti od vašich potrieb. Najlacnejšie zariadenie stojí €30, najdrahšie zariadenie sa dostáva do roviny až €700. Monitorovacie zariadenie dokáže lokalizovať vaše vozidlo ihneď takmer kdekoľvek na svete, s monitorovaním pohybu a hláseniami cez notofikácie na vašom smartfóne, prostredníctvom SMS a E.mailov. Pokiaľ si majiteľ spraví prieskum aj o prídavnom príslušenstve, ako senzory, magnetické obaly a kábeláž, má možnosť sa rozhodnúť, čo od monitorovacieho zariadenia očakáva a kúpiť si verziu, ktorú si môže dovoliť na zlepšenie zabezpečenia vozidla.

Spoločnosť Rewire Security má cieľ ponúknuť najpokročilejšiu technológiu a zariadenia za najdostupnejšie ceny. Ponúkame našim zákazníkom najlepšie monitorovacie zariadenia v EÚ za zlomok ceny, v akej to ponúka konkurencia – ľahko sa môže stať, že za porovnateľnú kvalitu a parametre od inej značky môžete zaplatiť až o €200–300 naviac.

Aké sú ďalšie náklady?

K uvedeným nákladom je potrebné pripočítať ďalšie náklady, súvisiace s používaním monitorovacieho zariadenia. Okrem nadobúdacej vstupnej hodnoty, sú tu náklady na inštaláciu, poplatky za predplatné ako aj za ďalšie príslušenstvo. Okrem uvedených poplatkov za inštaláciu alebo mesačné predplatné poplatky, spoločnosť Rewire Security nemá žiadne skryté poplatky. Platíte iba za vybranú službu bez skrytých poplatkov.

Sledovanie Výjazdov Vozidiel

– Poplatky za inštaláciu

Na zabezpečenie monitorovacieho zariadenia do vášho vozidla so všetkými zvolenými funkciami, je dôležité, aby bolo správne nainštalované. Zatiaľ čo väčšina zariadení monitorovacieho systému od spoločnosti Rewire Security si nevyžaduje veľké zručnosti k inštalovaniu, je odporúčané si to nechať inštalovať odborníkmi, pokiaľ ste si nie istý, čo máte spraviť – technik vám skontroluje možnosti inštalácie a zariadenie za malý poplatok nainštaluje.

– Poplatky za predplatné

Väčšina monitorovacích zariadení je prevádzkovaná na báze predplatného, udržiavania v aktívnom stave a k prenosu dát. Používatelia platia mesačný poplatok za prístup k softvéru monitorovacieho zariadenia cez kompatibilnú aplikáciu smartfónu. Ceny predplatného sú rôzne, v závislosti od spoločnosti ktorá ich ponúka, je však potrebné pri kúpe zvážiť aj tieto náklady.

– Poplatky za príslušenstvo

Od magnetických obalov, prídavných senzorov vozidiel až po vzdialenú imobilizáciu, existujú mnohé prvky a prídavné funkcie, ktoré je možné pridať k monitorovaciemu zariadeniu vozidla na zabezpečenie prídavných bezpečnostných prvkov a možnostiam monitorovania. Ešte predtým, ako sa rozhodujete pred monitorovacím zariadením, či už ide o vaše osobné vozidlo, resp.či celú flotilu vozidiel, je dôležité urobiť si kompletný prieskum o prídavných jednotkách, ktoré budete potrebovať a aké by ste mal v konečnom dôsledku náklady. Pozrime sa teraz na niektoré z prídavných nástrojov, ktoré GPS monitorovací systém ponúka a ako si svoje náklady zdôvodňujú vďaka sofistikovanej technológii.

Aké sú ďalšie výhody?

K doceneniu reálnej hodnoty monitorovacieho zariadenia je potrebné zvážiť aj všetky prídavné výhody.

– Imobilizér

Vzdialený imobilizér je jednou z výhod pre tých, ktorý majú strach z krádeže svojho vozidla. Umožňuje odstavenie motora na diaľku, čo zastaví všetky pokusy o krádež vozidla a spomaľuje postup zlodejov. (Z bezpečnostných dôvodov sa vozidlo imobilizuje iba raz a kompletne sa odstaví.) Zobrazenie možnosti, že vozidlo je možné kompletne imobilizovať na diaľku, je tiež jedným zo spôsobov, ako odradiť zlodejov od ich úmyslu.

– Senzory

Monitorovacie zariadenia vozidiel sú navrhnuté na detekovanie a prenos aj tých najmenších zmien v podmienkach vozidla. Pokiaľ sú v monitorovacom systéme vozidla zabudované senzory, majitelia môžu vybaviť zariadenia prídavnými senzormi, ako napr.senzor na zapaľovanie,  senzor pohybu alebo šoku. Akékoľvek zmeny v zapaľovaní alebo aj ten najmenší pohyb vozidla okamžite spustí výstražné upozornenie majiteľovi vozidla. A aj napriek zvýšeným nákladom na senzory monitorovacieho zariadenia, zvolený rozsah ochrany a zabezpečenia dokáže majiteľovi poskytnúť pokoj na duši.

GPS Sledovanie Výjazdov Vozidiel

– Geoochranná zóna

Geoochranné zóny – virtuálne oplotenie okolo určitého miesta – je možné nastaviť tak, aby majiteľa upozornilo, v prípade narušenia zóny. V prípade podozrenia pohybu resp. pokusu o krádež, majiteľ môže okamžite upovedomiť príslušné orgány o incidente. Aktívna geoochraná zóna dokáže uľahčiť dohľadanie ukradnutého vozidla. Preddefinovaná geoochranná zóna má širokú škálu použitia pri podnikaní. Manažéri flotíl môžu konfigurovať GPS monitorovacie zariadenia na palubách svojich vozidiel na nastavenie notifikácií o časoch pri príchode alebo odchode z daného miesta. Uvedené upozornenia príchodov/odchodov je možné využiť na kalkuláciu efektivity pracovného času, kompenzácií nadčasov a priemerného času, stráveného v práci. Je to hodnotná pomôcka pre manažérov v teréne, k získavaniu uvedených informácií a monitorovaniu plnenia si povinností zamestnancov.

Dohľad nad vodičom

Nočnou morou každého rodiča je, že by ich dospievajúce šoferújúce dieťa mohlo byť účastníkom dopravnej nehody. Nanešťastie, všetky obavy sú oprávnené. Hlavnou príčinou úmrtí medzi dospievajúcimi je nehodovosť vozidiel. Vybavenie vozidla vášho dieťaťa monitorovacím systémom pomáha dohliadať na ich vodičské návyky, alebo zabráneniu šoférovania v nočných hodinách môže podstatne znížiť pravdepodobnosť byť účastníkom nehody. Zobrazenie cestovnej rýchlosti, presnej polohy a pod.pomôže rodičom získať informácie na ochranu ich dieťaťa. Rodičia môžu využívať aj geoochranné upozornenia na monitorovanie pohybov ich dieťaťa a zabráneniu pohybu v nebezpečných zónach, lokalitách. Vytvorením bezpečných a nebezpečných geoochranných zón v okolí miest, kde žijú, pomáha rodičom dohliadať, či sa ich dieťa nenachádza v nebezpečnej zóne.

Dohľad nad vodičom je aj vynikajúcim nástrojom pre spoločnosti na identifikáciu neprispôsobivých vodičov a znižujú sa tak náklady, ktoré priamo súvisia so správaním zamestnancov, pokiaľ sú za volantom. Prekročenie rýchlosti spôsobuje nárast v spotrebe pohonných hmôt až o 40% a prestoje s chodom motora naprázdno môžu spôsobiť spotrebu pohonných hmôt 2 litre na hodinu. Tieto nežiadúce zvyky dokážu navýšiť náklady na pohonné hmoty, taktiež spôsobujú predčasné opotrebenie a ničenie vozidla, resp.zvyšovanie nákladov na údržbu. Monitorovanie správania vodičov umožňuje manažérom predchádzať nežiadúce položky a zastaviť mrhanie prostriedkami spoločnosti.

Záver

GPS monitorovacie zariadenia sú možnosťou naj..pred všetkými ostatnými dostupnými na trhu, pokiaľ sa bavíme k téme porazenia krádeží vozidiel. Pri zvažovaní, či investovať do monitorovacieho zariadenia vozidla, majitelia vozidiel musia zvážiť reálne náklady krádeže vozidla – vrátane prídavných poplatkov a ťažkostí, ktoré nasledujú – a tie z ďaleka presahujú náklady spojené s monitorovacím zariadením. Našťastie, Rewire Security spoločnosť ponúka dostupné a spoľahlivé riešenia na zvýšenie bezpečnosti vášho vozidla a zmiernenie vášich obáv. Monitorovacie zariadenia sú najlacnejším spôsobom ochrany pred skúsenými zlodejmi a ako ostať informovaným o stave vozidla.