Telematika: Krok Vpred Pre Malé a Stredné Podniky

Technológia telematiky prináša prevratnú zmenu do riadenia flotily. Nech už podnikáte v akomkoľvek sektore, telematické systémy vám pomôžu v mnohých ohľadoch – či už ide o znižovanie spotreby paliva, lokalizáciu vozidiel v reálnom čase či zaznamenávanie trás a najazdených kilometrov.

Napriek zjavným benefitom telematiky si väčšina malých spoločností myslí, že je užitočná len pre veľké firmy. Opak je však pravdou. Táto technológia ponúka riešenia pre flotilu akejkoľvek veľkosti a dokáže znížiť prevádzkové náklady aj v prípade, že spoločnosť prevádzkuje len malé množstvo vozidiel. A čo je najdôležitejšie, túto službu si môžu finančne dovoliť aj malé spoločnosti.

Nezáleží na tom, či vaša flotila pozostáva z jedného vozidla alebo z jedného tisíca vozidiel. Telematický systém dokáže výrazne znížiť náklady, zvýšiť efektivitu podnikania a zlepšiť skúsenosť zákazníka. Existuje množstvo príkladov, kde aplikovanie telematických systémov zvýšilo efektivitu podnikania až o 50% a výrazne znížilo spotrebu paliva. Efektívne prevádzkovaná flotila prinesie viac zákaziek v určitom čase, bude adekvátne vyťažená, zníži vaše náklady a zároveň zvýši váš zisk.

Majitelia si často kladú otázku: Ako dokáže telematika priniesť také skvelé výsledky len jednoduchým inštalovaním monitorovacieho zariadenia do vozidla? Odpoveď je jednoduchá – tým tajomstvom je zhromažďovanie obrovského množstva dát a ich spracovanie sofistikovaným monitorovacím softvérom. Pozrime sa na niektoré z hlavných nástrojov telematiky, ktoré pomôžu majiteľom pri každodennom prevádzkovaní spoločnosti.

Vedenie Nákladného Vozidla

Analýza správania vodiča

Vodiči sú základným stavebným kameňom každej flotily. Ich správanie za volantom, či už vhodné alebo nevhodné, sa priamo odzrkadľuje na spoločnosti a jej prevádzkových nákladoch na palivo, údržbu či servis. Údaje o šoférovaní umožňujú manažérom nahliadnuť do vzorcov správania vodičov. Nebezpečné a nežiaduce návyky, ako napr. prudké odbočovanie, prudké brzdenie či jazda na voľnobeh, musia byť monitorované pre udržanie správneho a bezpečného chodu flotily.

Pri zaznamenaní neželaného správania systém upozorní manažérov na nedodržanie predpisov a pravidiel. Monitoring v reálnom čase umožní okamžite reagovať na takéto správanie a predísť nebezpečenstvám, finančným stratám či dlhým prestojom. Telematické zariadenia dokážu odhaliť nedostatky vo výkone vodičov, čo môže byť dôvodom na preškolenie. Ak sú vodiči vopred poučení o monitoringu ich správania, budú mať tendenciu vyhnúť sa neželanému správaniu a jazdiť bezpečnejšie a produktívnejšie.

Senzory

Telematické dáta sa väčšinou zbierajú prostredníctvom senzorov. Ich jedinou úlohou je detekovať zmeny alebo udalosti v danom prostredí a posielať o tom hlásenie do monitorovacej platformy. Telematické zariadenia sú vybavené akcelerometrami a hardvérovými senzormi, ktoré je možné použiť na zber a prenos základných dát o vozidle, napríklad o stave zapaľovania, hladine paliva, hladine oleja, otvorení dverí a podobne.

Sledované telematické dáta a potrebné senzory k ich zaznamenaniu závisia od oblasti podnikania. Pre spoločnosť, ktorá prepravuje ťažký náklad na veľké vzdialenosti, môže mať osoh napríklad sledovanie spotreby a nákladov na pohonné hmoty. Palivové senzory zbierajú dáta o spotrebe a posielajú ich do cloudového monitorovacieho servera. Manažér flotily má k týmto dátam prístup a môže si nastaviť hlásenie, ktoré v prípade plytvania palivom identifikuje príčiny.

Ďalším príkladom je teplotný senzor, ktorý môže pomôcť dodávateľom potravín udržať čerstvosť a kvalitu tovaru. Manažéri môžu prispôsobiť svoje údaje a nastavenia tak, aby uspokojili potreby svojich zákazníkov a svojej prevádzky. Malé a stredné podniky dokážu naplno využiť výhody senzorov v telematických zariadeniach a zlepšiť svoju prevádzku pri súbežnom znižovaní nákladov.

Počet malých a stredných podnikov, ktoré zaviedli telematické riešenia do svojej infraštruktúry, každým dňom rastie. Telematické zariadenia zlepšujú viditeľnosť vozidiel flotily a umožňujú manažérom monitorovať polohu vodičov v reálnom čase. Zároveň poskytujú množstvo ďalších dát, ktoré vám pomôžu zaistiť bezpečný a plynulý chod flotily, znižovať prevádzkové náklady či optimalizovať dodávky zákazníkom.

Lokalizačně Systémy Vozidiel

Priemyselný uhol pohľadu

Telematické technológie majú za sebou už dlhé obdobie vývoja od jednoduchých monitorovacích systémov po súčasné prepracované riešenia. Ponúkajú širokú škálu efektívnych nástrojov, ktoré podnikom pomáhajú dosiahnuť fungujúci a profitujúci biznis.